2007-2013 m. laikotarpio paramos lėšos įsisavinamos sėkmingai

Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programa (KPP) artėja į pabaigą, praneša Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA). Šiuo metu paramos gavėjams jau pervesta 91 proc. (2,1 mlrd. Eur (7,2 mlrd. Lt)) visų KPP programai skirtų lėšų. Visos (100 proc.) skirtos paramos lėšos jau pasiekė priemonių „Ankstyvas  pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos“ ir „Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas“ dalyvius.

Šiais metais Nacionalinė mokėjimo agentūra jau išmokėjo 29,45 mln. Eur (101,68 mln. Lt) paramos lėšų skirtingoms programos priemonėms įgyvendinti. 2015 m. sausio mėnesį buvo išmokėtos visos 2014 m. apskaičiuotos, bet neišmokėtos išmokos (12,74 mln. Eur (44 mln. Lt)). Taip pat sklandžiai parama teikiama ir pagal šiais metais baigtus administruoti mokėjimo prašymus.

Išmokų netrukus sulauks ir KPP priemonės „Išmokos ūkininkams vietovėse, kuriose yra kliūčių, išskyrus kalnuotas vietoves“ dalyviai. 2015 m. vasario 27 d. ir kovo 2 d.  paramos gavėjus pasieks 25 mln. Eur (86,32 mln. Lt). Per šias dvi dienas išmokų sulauks apie 30 tūkst. ūkininkų, o kitiems paramos gavėjams išmokos bus mokamos kovo mėn.

Paramos pagal investicines priemones gavėjai, norėdami, kad jų patirtos išlaidos būtų kuo greičiau kompensuotos, turi suskubti įgyvendinti projektus ir pateikti mokėjimo prašymus.

Dauguma KPP investicinių priemonių paramos gavėjų galutinį mokėjimo prašymą NMA turi pateikti iki 2015 m. birželio 30 d. Visos KPP lėšos turi būti išmokėtos iki šių metų pabaigos.

NMA informacija