2014 metais Lietuva buvo viena iš Centrinės ir Rytų Europos lyderių pritraukiant užsienio investicijas

“Financial Times“ užsienio investicijų stebėsenos duomenų bazės „fDi Markets“ duomenimis, 2014 m. Lietuva buvo viena iš Centrinės ir Rytų Europos (CRE) lyderių pritraukiant užsienio investicijas, informuoja Ūkio ministerija. Priešingai nei kaimyninėse Latvijoje ir Estijoje – užsienio investicinių projektų skaičius Lietuvoje augo 13 proc. Remiantis Ūkio ministerijai pavaldžios užsienio investicijų plėtros agentūros „Investuok Lietuvoje“ analitikų parengta ataskaita, pagal užsienio investicijų projektų skaičių milijonui gyventojų esame užtikrinti regiono lyderiai, CRE vidurkį lenkiantys net 2,5 karto.

Tiesioginių užsienio investicijų (TUI) srauto skaičiavimas neatspindi investuotojų pasirinkimo. Kalbant apie šalies sugebėjimą pritraukti investicijas, analizuojami du rodikliai: TUI srautas ir TUI projektai. TUI srautas – atspindi užsienio investicijas į akcinį kapitalą Lietuvoje (įmonių steigimas ir jų įsigijimas), reinvesticijas, išmokamus dividendus, paskolas tarp užsienio ir Lietuvos įmonių ir kt. Pagal šį rodiklį Lietuva gerokai atsilieka nuo užsienio kaimynių, o 2014 m. jis gerokai sumažėjo. Tam yra kelios priežastys.

2014 m. didžiausias TUI srauto mažėjimas fiksuojamas elektros, dujų, garo tiekimo ir oro kondicionavimo, informacijos ir ryšių bei rafinuotų naftos, chemijos ir farmacinių preparatų gamybos kategorijose. TUI srauto mažėjimą elektros, dujų, garo tiekimo ir oro kondicionavimo kategorijoje lėmė 2014 m. įvykdyti sandoriai, kurie iš tiesų sumažino TUI srautą elektros, dujų, garo tiekimo ir oro kondicionavimo kategorijoje beveik 300 mln. eurų.

Kitose kategorijose, kur TUI srautas 2014 m. mažėjo, didžiąją dalį sumažėjimo sudaro Lietuvoje registruotų įmonių motininėms kompanijoms grąžinamos skolos, kurių taip pat negalima vertinti, kaip Lietuvos nepatrauklumo investicijoms rodiklio.

TUI projektai atspindi, kiek užsienio kompanijų pasirinko įsikurti arba reikšmingai plėsti savo veiklą Lietuvoje. Šioje srityje Lietuva tvirtai pirmauja: 2014 m. Lietuvoje įsikurti ar plėsti veiklą pasirinko 44 užsienio kompanijos, Latvijoje – 13, Estijoje – 9.

Vertinant bendrą CRE šalyse įsikūrusių projektų skaičių, pirmauja Lenkija (177 projektai) ir Rumunija (125 projektai), kuriose kartu gyvena 59 proc. CRE gyventojų. Lietuvoje 2014 m. įsikūrė arba plėtėsi 44 užsienio kompanijos. Tačiau vertinant pritrauktų TUI projektų skaičių, tenkantį 1 mln. šalies gyventojų, Lietuva viršija regiono vidurkį beveik 2,5 karto ir užima pirmąją vietą CRE. 2014 m. daugiausiai investicinių projektų Lietuvoje vykdė JAV įmonės. Daugiau nei trečdalis (36 proc.) TUI projektų 2014 m. į Lietuvą atėjo iš Šiaurės šalių.

2014 m. Lietuvoje fiksuota 12 dizaino, vystymo ir testavimo projektų (27 proc. visų projektų). Pastarųjų dalis CRE – tik 9 proc. Prie šio tipo projektų priskiriami žaidimų industrijos projektai, kitų IT paslaugų vystymas, taip pat gamyba, orientuota į produktų vystymą. Tai, pasak ūkio ministro E. Gusto, rodo mūsų šalies patrauklumą aukštos pridėtinės vertės investiciniams projektams, kurie kartu užtikrina gerai apmokamas darbo vietas ir technologinę visos šalies pažangą. Dažnai tokie projektai būna susiję ir su reikšmingu verslo indėliu į aukštos kvalifikacijos specialistų paruošimą ir technologijų vystymą.

Konkurencija dėl investicinių projektų regione auga. Šiame kontekste itin svarbus tampa ne tik už investicijų pritraukimą atsakingų agentūrų darbas, bet ir viso viešojo sektoriaus efektyvumas ir kryptingos Vyriausybės pastangos gerinant investicinę aplinką šalyje.

Ūkio ministerijos informacija