Apie atskaitymus už parduotą žaliavinę medieną ir nenukirstą mišką

Nuo 2015 m. sausio 1 d. visi miško valdytojai turi mokėti privalomuosius 5 procentų atskaitymus į valstybės biudžetą iš pajamų, gautų už parduotą žaliavinę medieną, paruoštą jų valdomuose miškuose, ir už parduotą jų valdomą nenukirstą mišką, informuoja Aplinkos ministerija.

Aplinkos ministerijos Miškų departamento specialistai pateikia atsakymus į dažniausiai užduodamus klausimus dėl šių privalomųjų 5 proc. atskaitymų.

Kas yra žaliavinė mediena?

Aplinkos ministerijos parengtame Miškų įstatymo projekte numatyta, kad žaliavinė mediena – tai miško žemėje nukirstų medžių stiebų mediena, skirta medienos gaminiams ruošti (pjautinieji rąstai, popiermedžiai, tarrąsčiai, malkinė mediena (neskaldytos malkos), plokščių mediena ir kiti apvaliosios medienos sortimentai).

Aplinkos ministerijos specialistų nuomone, gaminiai, pagaminti iš žaliavinės medienos (medžių stiebų), pavyzdžiui, lentos, skiedros biokurui, skaldytos malkos ir kiti, neturėtų būti atskaitymų iš pajamų pagal Miškų įstatymą objektas.

Kas yra nenukirstas miškas?

Miškų įstatyme numatyta, kad nenukirstas miškas – tai augantys medžiai, sausuoliai, vėjavartos, vėjalaužos ir kita nenukirsta sumedėjusi miško augalija.

Kas turės apskaičiuoti ir sumokėti privalomuosius 5 proc. atskaitymus?

Privalomuosius atskaitymus turės apskaičiuoti ir sumokėti visi miško valdytojai (fiziniai ir juridiniai asmenys), kurie gaus pajamų už parduotą žaliavinę medieną, paruoštą jų valdomame miške, ir už parduotą jų valdomą nenukirstą mišką.

Kaip bus apskaičiuojami privalomieji atskaitymai?

Privalomuosius 5 proc. atskaitymus reikės apskaičiuoti iš per mokestinį laikotarpį miško valdytojo gautų pajamų už parduotą žaliavinę medieną, paruoštą jo valdomame miške, ir už parduotą jo valdomą nenukirstą mišką.

Kur reikės sumokėti apskaičiuotus privalomuosius atskaitymus?

Atskaitymus miško valdytojas turės sumokėti į Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą įmokos kodu 1001.

Ar reikės pateikti privalomųjų atskaitymų deklaraciją?

Taip, užpildytą ir tinkamai pasirašytą deklaraciją (FR0463) reikės pateikti Valstybinei mokesčių inspekcijai per elektroninio deklaravimo sistemą (http://deklaravimas.vmi.lt). Deklaraciją taip pat galima pateikti bet kuriai apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai arba Valstybinės mokesčių inspekcijos Deklaracijų tvarkymo skyriui nustatyta tvarka.

Kaip dažnai reikės apskaičiuoti, sumokėti privalomuosius atskaitymus ir pateikti deklaraciją Valstybinei mokesčių inspekcijai?

Miško valdytojai apskaičiuoti ir sumokėti privalomuosius atskaitymus iš pajamų, gautų už parduotą žaliavinę medieną ir už parduotą nenukirstą mišką, ir VMI pateikti privalomųjų atskaitymų deklaraciją turės iki kito mėnesio, einančio po mokestinio laikotarpio, 15 dienos. Miško valdytojo juridinio asmens privalomųjų atskaitymų mokestinis laikotarpis yra kalendorinis mėnuo. Miško valdytojo fizinio asmens privalomųjų atskaitymų mokestinis laikotarpis – kalendorinis pusmetis.

Miško valdytojui per mokestinį laikotarpį negavus pajamų už parduotą žaliavinę medieną ir už parduotą nenukirstą mišką, už šį mokestinį laikotarpį privalomųjų atskaitymų į valstybės biudžetą mokėti ir privalomųjų atskaitymų deklaracijų teikti nereikia.

Aplinkos ministerijos informacija