BAVI darbuotojai

Egidijus Vaitiekūnas

Projektų vadovas 

Vilniaus Gedimino technikos universiteto aplinkos apsaugos inžinerijos bakalauras, Mykolo Romerio universiteto aplinkos apsaugos politikos viešojo administravimo magistras. Baltijos agroverslo institute dirba nuo 2009 m. E.Vaitiekūnas atlieka Lietuvos ir užsienio šalių rinkų tyrimus ir analizes energetikos ir utilizavimo srityse bei rengia projektus šiose srityse, taip pat tarpininkauja įsigyjant verslo kūrimui ir plėtrai reikalingą įrangą bei technologijas iš užsienio įmonių.

Jūratė Baliūnaitė

Projektų vadovė

Vilniaus Gedimino technikos universiteto vadybos ir verslo administravimo magistrė. Baltijos agroverslo institute dirba nuo 2010 m. J.Baliūnaitė konsultuoja klientus ES paramos įsisavinimo klausimais, rengia galimybių studijas, investicinius projektus ir verslo planus pagal Kaimo plėtros programos priemones bei kitus finansinius mechanizmus. Taip pat rengia tarptautinius projektus pagal Europos kaimynystės ir partnerystės priemonės (EKPP) programas.    

Julija Nikolajeva  

Vyr. finansininkė

Vilniaus universiteto verslo ekonomikos ir Vilniaus Gedimino technikos universiteto civilinės inžinerijos magistrė. Baltijos agroverslo institute dirba nuo 2011 m. J.Nikolajeva tvarko instituto buhalterinę apskaitą, rengia ir analizuoja finansines ataskaitas, planuoja ir sudaro instituto biudžetą, taip pat rengia finansines prognozes investiciniams projektams ir verslo planams, konsultuoja įmonės vadovus ir darbuotojus finansų bei mokesčių klausimais.