Užbaigus projektą pagal KPP 2007–2013 m. priemones – metinės ataskaitos iki balandžio 30 d.

Paramos gavėjai, dalyvaujantys Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programos (KPP) priemonėse ir užbaigę įgyvendinti projektus, visą projektų priežiūros laikotarpį kasmet iki balandžio 30 d. Nacionalinei mokėjimo agentūrai (NMA) turi pateikti baigto projekto metines ataskaitas ir finansinės atskaitomybės dokumentus už praėjusius ataskaitinius metus.

Reikalavimas taikomas su investicijomis susijusių priemonių atveju, kai paramos gavėjas mažiausiai 5 arba 7 metus nuo sprendimo suteikti projektui paramą priėmimo įsipareigoja be rašytinio NMA sutikimo nekeisti remiamos veiklos pobūdžio, projekto įgyvendinimo reikalavimų ir nuosavybės formos, neparduoti ir kitaip neperduoti kitam asmeniui už paramos lėšas įgytos nuosavybės, nenutraukti projekto veiklos, nekeisti projekto įgyvendinimo vietos.

Pažymėtina, kad paramos gavėjai turi pildyti naujai patvirtintas ataskaitų formas, kurias galima rasti >>> čia.

NMA informacija