Baltijos agroverslo institute lankosi Afganistano, Pakistano, Kirgizijos ir Tadžikistano veterinarai

DSC_0321Baltijos agroverslo instituto (BAVI) kvietimu gegužės 10-15 dienomis Lietuvoje lankosi septyni veterinarijos specialistai iš Afganistano, Pakistano, Tadžikistano ir Kirgizijos. Vizito metu stiprinama šių šalių specialistų kompetencija bei dalinamasi Lietuvos ekspertų patirtimi.

Vidurio Azijos šalių specialistų mokomasis vizitas organizuojamas įgyvendinant Lietuvos Respublikos Užsienio reikalų ministerijos finansuojamą Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai projektą „Kenksmingų medžiagų liekanų kontrolės stiprinimas gyvūnuose, maiste ir pašaruose regioniniu, valstybiniu ir tarpvalstybiniu lygiu Afganistano Islamo Respublikoje, Tadžikistano Respublikoje, Pakistano Islamo Respublikoje ir Kirgizijos Respublikoje“.

Pagrindinis šio projekto tikslas – stiprinti Afganistano, Tadžikistano, Pakistano ir Kirgizijos kompetentingų institucijų specialistų gebėjimus vykdyti kenksmingų liekanų maiste ir pašaruose kontrolę.DSC_0329

Projekto metu mokymų dalyviai lankėsi Trakų valstybinėje maisto ir veterinarijos tarnyboje, kur susipažino su šių institucijų vykdomomis kontrolės procedūromis. Siekiant pristatyti kontrolę visose maisto gamybos grandyse „nuo lauko iki stalo“ mokymų dalyviai lankėsi maisto tvarkymo įmonėse, turinčiose įdiegtą savikontrolės sistemą, kur praktiškai galėjo įvertinti, kaip tokios sistemos veikia, bei susipažino su valstybinės veterinarinės priežiūros ir kontrolės vykdymu šiose įmonėse. Veterinarijos specialistų mokymų metu vyko apskritojo stalo diskusijos, kurių metu pristatytas ES DSC_0329DSC_0329kenksmingų liekanų stebėsenos reglamentavimas, RASFF sistema. Delegacija visą savaite savo įgūdžius stiprino Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto laboratorijoje.

Afganistano, Pakistano, Kirgizijos ir Tadžikistano atsakingos institucijos nuolat susiduria su kenksmingų liekanų maiste ir pašaruose problema. Šių valstybių specialistams trūksta kompetencijos nustatyti kenksmingas medžiagas ir jų likučius vietos rinkose tiekiamuose, importuotose produktuose, pašaruose, o ypač eksportui į užsienio rinkas skirtoje produkcijoje. Dėl šių pažeidimų, minėtos šalys turi mažai galimybių eksportuoti šalyje pagamintą produkciją į užsienio rinkas, o ypač ES rinkai, o šių šalių vartotojai neturi galimybės vartoti tik saugų maistą.

Šių šalių specialistams labai trūksta įgūdžių – planuoti kasmet kenksmingų medžiagų likučių kontrolę tiek šalies, tiek tarpvalstybiniu lygmeniu. Todėl būtina sistemiškai visų keturių valstybių pareigūnus apmokyti atlikti tinkamą kenksmingų liekanų, ypač antibiotikų likučių, maiste ir pašaruose kontrolę.

Projektas tęsia 2011 – 2014 m. BAVI pradėtą bendradarbiavimą su šių šalių žemės ūkio srities kompetentingų institucijų specialistais – veterinarais. BAVI ir Lietuvos Respublikos Užsienio reikalų ministerija vykdydama šį tarptautinį projektą prisideda prie pasaulinių vystymosi tikslų, skatinant pasaulinę partnerystę vystymosi labui, užtikrinti darnų ekonominį ir aplinkos vystymąsi. Žemės ūkis, kaip stiprus ekonomikos sektorius, prisideda ir
padeda vystytis pasaulio ekonomikai, o jo stiprinimas suteiks papildomų pajamų projekto šalių kaimo teritorijoms.