EK patvirtino Lietuvos 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programą

2014-09-10

Europos Komisija patvirtino Lietuvos parengtą 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programą, kuri apima trijų ES fondų investicijas, informavo Finansų ministerija. Atitinkamas Komisijos sprendimas rugsėjo 8 d.  įteiktas Briuselyje šeštajame Sanglaudos forume dalyvaujančiam Lietuvos finansų ministrui Rimantui Šadžiui.

Pasak ministro, Lietuva užsitikrino ilgalaikes ES investicijas, kurios bus skiriamos ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą skatinantiems projektams, o tai ypač svarbu ir atsižvelgiant į sudėtingą geopolitinę  padėtį. ES lėšas reikia naudoti itin atsakingai, sutelkiant jas į didžiausią pridėtinę vertę kuriančias sritis – mokslinius tyrimus, inovacijas, smulkaus ir vidutinio verslo plėtrą, energetinį efektyvumą.

2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos patvirtinimas sudaro galimybes ministerijoms baigti detaliai suplanuoti visas savo srities investicijas bei paskelbti apie konkrečias finansavimo sąlygas.

Pagal 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programą Lietuvai suplanuota 6,709 mlrd. eurų, iš kurių 3,501 mlrd. eurų iš Europos regioninės plėtros fondo, 2,049 mlrd. eurų – iš Sanglaudos fondo, 1,127 mlrd. eurų – iš Europos socialinio fondo, dar 31,8 mln. eurų numatyta pagal Jaunimo užimtumo iniciatyvą.

Pagrindinės numatomų 2014–2020 m. ES investicijų kryptys Lietuvoje – inovacijų, mokslo tyrimų, technologinės plėtros skatinimas, verslo konkurencingumas, švietimas, užimtumas ir skurdo mažinimas, ekonominė infrastruktūra, energijos vartojimo efektyvumas.

Tai jau trečiasis ES finansinio programavimo periodas Lietuvai. Dauguma šalies gyventojų jaučia per dešimtį ES narystės metų gautų investicijų naudą – mato modernėjančius miestus ir miestelius, renovuotas mokyklas, gydymo įstaigas, sutvarkytus kelius, dalyvavo kvalifikacijos kėlimo programose ir pan.

2014–2020 m. programavimo periodas turėtų užtikrinti Lietuvai daugiau inovacijų, technologinės plėtros, besiplečiančias stiprias ir tarptautinėse rinkose dirbančias įmones, kurios kurtų daugiau gerai apmokamų darbo vietų. Taip pat tikimasi, kad ES investicijos svariai prisidės prie didesnio energetinio saugumo ir geresnių viešųjų švietimo, sveikatos ir kitų paslaugų piliečiams.

Tarptautiniame Sanglaudos forume taip pat aptarta, kaip ES fondų investicijos gali prisidėti prie geresnio gyvenimo kūrimo visos Europos piliečiams, diskutuota, kaip siekti efektyvesnio ES fondų panaudojimo bei turimais ištekliais sukurti kuo didesnę naudą.

Su didžiuliu 350 mlrd. eurų biudžetu Sanglaudos politika vaidina svarbiausią vaidmenį, planuojant ekonomikos augimą skatinančias ir darbo vietas kuriančias ES investicijas.

Finansų ministerijos informacija