2015 m. būtina atlikti pakeitimus žemės ūkio ir kooperatinių bendrovių įstatuose

Visos žemės ūkio ir kooperatinės bendrovės 2015 metais privalo atlikti pakeitimus savo įstatuose ir juos iš naujo įregistruoti, informuoja Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras.

Žemės ūkio bendrovės įstatuose nustatytas minimalus pajinio įnašo dydis ir kooperatinės bendrovės (kooperatyvo) ar jų sąjungos įstatuose nustatyti minimalaus ir maksimalaus pajaus ir stojamojo mokesčio dydžiai, išreikšti skaitmenine verte litais, turi būti pakeisti eurais. Įstatai su šiais pakeitimais turi būti įregistruoti Juridinių asmenų registre ne vėliau kaip per vienus kalendorinius metus nuo euro įvedimo dienos Lietuvoje, t. y. iki 2015 m. gruodžio 31 d.

Keičiant įstatus, juose nurodyti dydžiai perskaičiuojami į dydžius, išreikštus skaitmenine verte eurais ir euro centais, ir šių bendrovių narių susirinkimų sprendimais gali būti suapvalinti (pasirinktu apvalinimo tikslumu) į didesnę ar mažesnę pusę.

Minimalaus ir maksimalaus pajų dydžių vertės, kiekvieno nario pajaus dydžio vertės, stojamojo mokesčio dydžio vertės, teisių vertės išraiška litais į išraišką eurais perskaičiuojama pagal perskaičiavimo kursą (3,4528), gautą reikšmę suapvalinus iki dviejų skaitmenų po kablelio.

ŽŪIKVC informacija