Europos Komisija patvirtino Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programą

Europos Komisija 2015 m. vasario 13 d. patvirtino Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programą, informuoja Žemės ūkio ministerija. Lietuvos kaimo plėtros programą Europos Komisija patvirtino vieną iš pirmųjų visoje Europos Sąjungoje. Lietuvos kaimo plėtros programa – tai vienas pagrindinių artimiausių septynerių metų laikotarpio šalies žemės ūkio ir kaimo plėtros finansinis veiklos instrumentas. Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos biudžetas siekia 1,98 mlrd. Eur Europos Sąjungos ir nacionalinio biudžeto lėšų (ES lėšos – 1,61 mlrd. Eur).

Programa pradėta rengti 2011 m., ji buvo kuriama socialinio dialogo principu. 2014 m. birželį Lietuva oficialiai pateikė programos projektą Europos Komisijai svarstyti. Programos projekte pateikta išsami Lietuvos kaimo situacijos, poreikių analizė, aprašytos pasirinktos finansuoti priemonės. Po trijų mėnesių Europos Komisija pateikė savo pastabas ir pasiūlymus, o 2014 m. gruodį Žemės ūkio ministerija Europos Komisijai oficialiai pateikė galutinį Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos projektą.

Lietuvos kaimo plėtros programa patvirtinta viena pirmųjų tarp Europos Sąjungos šalių narių. Šio laikotarpio programos tikslai yra skatinti žemės ūkio konkurencingumą, užtikrinti tausojantį gamtos išteklių valdymą ir klimato politikos veiksmus, siekti subalansuotos teritorinės kaimo ekonomikos ir bendruomenių plėtros, kuriant ir remiant užimtumą.

Pasak V. Baltraitienės, didžiulis šio laikotarpio dėmesys yra skiriamas inovacijoms. Visa įgyvendinamų projektų atrankos kriterijų sistema, paremta balais, yra skirta atrinkti geriausius investicinius projektus, kurie būtų sėkmingai įgyvendinti ir taip padidintų mūsų šalies žemės ūkio konkurencingumą.

Žemės ūkio ministerijos informacija