Kvietimai teikti paraiškas projektams pagal Norvegijos finansinio mechanizmo programą LT10

2015 m. sausio 30 d. Centrinė projektų valdymo agentūra (CPVA) paskelbė du kvietimus teikti paraiškas projektams pagal Norvegijos finansinio mechanizmo programą LT10. Programos operatorius – regioninę politiką Lietuvoje įgyvendinanti Vidaus reikalų ministerija.

Gairės nurodo, kad projektas turi vykdyti bent vieną iš šių veiklų: teikti žinias ir tobulinti projekto tikslinės grupės įgūdžius įvairiose srityse; gerinti administracinius ir viešuosius gebėjimus  valstybės ir savivaldybių institucijose; skatinti visą gyvenimą trunkantį mokymąsi; skatinti antikorupcinių priemonių kūrimą vietos ir regionų lygiu.

Projektų pareiškėju gali būti savivaldybių ir kai kurios valstybės institucijos, savivaldybių įstaigos, ne pelno siekiantys ir švietimo paslaugas teikiantys viešieji juridiniai asmenys, valstybės ir savivaldybių institucijų susivienijimai.

Pareiškėjas turi įgyvendinti projektą su bent vienu partneriu, kuris yra Norvegijos Karalystėje registruotas juridinis asmuo, o pagrindinės projekto veiklos arba didžioji jų dalis turi būti vykdomos Lietuvos ir Norvegijos teritorijoje.

Projektus įgyvendinti privalu iki 2016 m. balandžio 30 d.

2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programos LT10 „Gebėjimų stiprinimas ir institucinis valstybės, paramos gavėjos, ir Norvegijos viešųjų institucijų, vietos ir regioninės valdžios bendradarbiavimas“ tikslas  yra prisidėti prie regioninės politikos tikslų įgyvendinimo perteikiant Norvegijos Karalystės žinias ir gerąją patirtį Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių institucijoms bei įstaigoms ir stiprinant gebėjimus bei bendradarbiavimą tarp vietos, regionų partnerių Lietuvos Respublikoje ir Norvegijos Karalystėje.

Programos projektams įgyvendinti skiriama 8.329.410 eurų.

Parama skirta projektams pagal atvirą kvietimą siekia 6.169.710 eurų.

Daugiau informacijos apie kvietimus:  http://www.cpva.lt/lt/veikla/paramos-administravimas/eee-ir-norvegijos-fm/kvietimai_414.html

Vidaus reikalų ministerijos informacija