Grūdų supirkimo kainos Lietuvoje 2015 m. vasario mėnesio antroje pusėje

Pašariniai miežiai (II klasės) Lietuvos grūdų supirkimo įmonėse 2015 m. vasario mėnesio antroje pusėje  (vasario 16–22 d.) buvo superkami vidutiniškai po 148,89 EUR/t – 4,92 proc. mažesne kaina, lyginant su 2015 m. sausio antroje pusėje buvusia kaina, praneša Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras.

Kviečiai šiuo laikotarpiu buvo superkami vidutiniškai po 188,16 EUR/t ir, lyginant su 2015 m. sausio antroje pusėje buvusia kaina, ji išaugo 3,67 proc.

Rugių vidutinė supirkimo kaina analizuojamu laikotarpiu padidėjo 9,13 proc. (iki 115,88 EUR/t), kvietrugių – 2,58 proc. (iki 146,84 EUR/t), o rapsų – 2,29 proc. (iki 326,78 EUR/t).

ŽŪIKVC informacija