Įgyvendinamas projektas „Turizmo skatinimas didinant regionų istorinį ir kultūrinį žinomumą“

EU&ENPI_LT:EN2014-01-06

VšĮ Baltijos agroverslo institutas įgyvendina projektą „Turizmo skatinimas didinant regionų istorinį ir kultūrinį žinomumą“ Lietuvos ir Baltarusijos pasienio teritorijoje – Druskininkų savivaldybėje ir Gardino srityje. Projektas įgyvendinamas kartu su partneriais iš Lietuvos ir Baltarusijos: Druskininkų savivaldybės administracija (Lietuva), Lietuvos kaimo turizmo asociacija (Lietuva), Visuomeninio susivienijimo „Respublikinė turizmo ir sporto sąjunga“ Gardino srities filialas (Baltarusija), Gardino miesto vykdomasis kūno kultūros, sporto ir turizmo departamento komitetas (Baltarusija).

Projekto metu bus rengiama bendra istorinių, kultūros objektų duomenų bazė, kurioje bus kaupiama tekstinė, vaizdinė ir garsinė informacija apie istorinius-kultūrinius objektus, įdiegta mobili informacijos platforma, suteikianti galimybę betarpiškai naudotis minėtų duomenų baze, organizuojami mokymai ir apvalių stalų diskusijos, skirtos vietos valdžių institucijų, o taip pat turizmo, sveikatingumo, svetingumo ir kt. artimų verslo segmentų gebėjimų stiprinimui bei keitimuisi gerąja patirtimi.

Projekto metu įgyvendinamos veiklos sustiprins Lietuvos ir Baltarusijos savivaldų ir verslo institucijų bendradarbiavimą turizmo, sveikatingumo ir svetingumo srityse, leis plačiau ir operatyviau naudotis informacija apie istorinį-kultūrinį paveldą tiksliniame regione. Projekto trukmė – iki 2014 m. gruodžio 31 d.

Projektas finansuojamas Europos kaimynystės ir partnerystės priemonės 2007- 2013 m. Bendradarbiavimo per sieną programos Lietuva – Latvija – Baltarusija lėšomis, projektui skirta finansavimo suma – 890.966,38 Lt (258.041,70 Eurų).

Informaciją apie Bendradarbiavimo per sieną programą Lietuva – Latvija – Baltarusija galima rasti: http://www.enpi-cbc.eu/