Informacija projektų vykdytojams dėl euro įvedimo ir mokėjimo prašymų teikimo

Lietuvos Respublikos finansų ministerija parengė išsamią metodiką dėl su Europos Sąjungos fondų administravimu susijusių dokumentų ir duomenų keitimo dėl euro įvedimo (Metodika), kurioje pateiktos rekomendacijos ir paaiškinimai visoms institucijoms, rengiantis įvesti ir įvedus eurą.

Atkreipiame dėmesį, kad litais užpildyti mokėjimo prašymai CPVA turi būti pateikti iki 2014 m. gruodžio 18 d. Nuo 2014 m. gruodžio 19 d. iki 2014 m. gruodžio 31 d. pateikti mokėjimo prašymai gali būti grąžinti projektų vykdytojams ir prašoma juos užpildyti iš naujo eurais ir pateikti po 2015 m. sausio 1 d.

Nuo 2015 m. sausio 1 d. visi mokėjimo prašymai turi būti teikiami tik eurais. Laiku pateikti mokėjimo prašymai į eurus bus konvertuoti automatiškai.

Po 2015 m. sausio 1 d. projektų vykdytojai per Duomenų mainų sistemą (DMS) bus automatiškai informuojami apie perskaičiuotus projektų finansavimo ir administravimo sutarčių, mokėjimų ir grąžinimų finansinius duomenis.

Metodika, jos santrauka pareiškėjams ir projektų vykdytojams bei kita susijusi informacija – ES struktūrinės paramos portale

CPVA informacija