Išmokėta visa parama nukentėjusiems nuo embargo pieno gamintojams

Nacionalinė mokėjimo agentūra informuoja, kad š. m. vasario 10–11 dienomis išmokėjo laikinąją paramą pieno gamintojams, patyrusiems nuostolių dėl Rusijos Federacijos taikomo pieno produktų embargo. Nukentėjusius ūkininkus pasiekė 22,54 mln. eurų (77,84 mln. litų). Parama buvo išmokėta 30785 paramos gavėjams.

VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro duomenimis (ŽŪIKVC), laikinoji parama mokėta Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre iki 2014 m. lapkričio 30 d. įregistruotiems valdos valdytojams arba partneriams – NMA patvirtintiems pieno supirkėjams, pardavusiems ne mažiau kaip 100 kg natūralaus riebumo pieno.

Paramą pieno gamintojams skyrė Europos Sąjunga (27,06 Eur/t (93,42 Lt/t)) ir Lietuvos Respublika (16,70 Eur/t (57,67 Lt/t)). Visa paramos suma yra 43,76 Eur (151,09 Lt) už parduoto pieno toną.

Laikinoji parama už pieną nepasiekė tik tų paramos gavėjų, kurie yra pateikę neteisingus duomenis.  Paramos gavėjams juos patikslinus, parama nedelsiant bus pervesta į jų bankines sąskaitas.

NMA informacija