Kovo mėnesio duomenimis pasaulyje 2015–2016 m. prognozuojamas mažesnis grūdų derlius

Tarptautinės grūdų tarybos (toliau – Taryba) 2015 m. kovo 26 d. duomenimis, pasaulinė grūdų derliaus prognozė 2015–2016 m., lyginant su 2014–2015 m., sumažinta 3,15 proc. (iki 1.937 mln. t), informuoja Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras. Grūdų derliaus prognozė pasaulyje pirmiausia sumažinta dėl 2015–2016 m. numatomo mažesnio kukurūzų derlingumo. 2014–2015 m. pasaulyje kukurūzų derlingumas skelbiamas rekordiniu.

Nors tikimasi didelės grūdų paklausos 2015–2016 m., tačiau tikėtina, kad pasaulinis grūdų sunaudojimas gali šiek tiek sumažėti (0,66 proc.). 2014–2015 m. gautas gausus kukurūzų derlius (990 mln. t) pasaulyje paskatino jų sunaudojimą pašarui. Tačiau dėl 2015–2016 m. prognozuojamo mažesnio derliaus, kukurūzų sunaudojimas numatomas 1,33 proc. mažesnis. Grūdų atsargos pasaulyje 2015–2016 derliaus metų pabaigoje, lyginant su 2014–2015 derliaus metais, turėtų sumažėti 5,36 proc. (iki 406 mln. t).

Tarybos duomenimis, 2015–2016 m. grūdų prekyba pasaulyje turėtų sudaryti 304 mln. t, tai 5 mln. t mažiau, lyginant su 2014–2015 m. Prognozuojama, kad padidėjus miežių pasiūlai kai kurių šalių vidaus rinkose, sumažės minėtų grūdų importas. Mažesnio kviečių poreikio tikimasi Artimųjų Rytų Azijos šalyse, ypač Turkijoje. Kviečių prekyba 2015–2016 m. pasaulyje turėtų sudaryti 150 mln. t, o miežių – 23 mln. t, tai būtų atitinkamai 3 ir 4 mln. t mažiau nei 2014–2015 m.

Tarybos prognozėmis 2015–2016 m. turėtų padidėti sorgo gabenimas, ypač į Kiniją. Dėl mažesnio kukurūzų derliaus kai kuriose šalyse, įskaitant ES ir Meksiką, 2015–2016 m. pasaulinė jų prekyba turėtų padidėti 2 mln. t (iki 118 mln. t). Taip pat Tarybos naujausios prognozės duomenimis, kviečių pasėlių plotai pasaulyje 2015–2016 m. derliui turėtų padidėti nedaug, o laukiamas mažesnis kviečių derlingumas jų derlių pasaulyje, lyginant su 2014–2015 m., turėtų sumažinti 1,39 proc. (iki 709 mln. t).

Kviečių sunaudojimas pasaulyje analizuojamu laikotarpiu turėtų padidėti 3 mln. t (iki 711 mln. t). Kviečių sunaudojimo maistui padidėjimas turėtų daugiau nei kompensuoti kviečių sunaudojimo sumažėjimą pašarams. Prognozuojama, kad kviečių atsargos pasaulyje 2015–2016 derliaus metų pabaigoje gali būti 2 mln. t mažesnės ir sudaryti 196 mln. t, įskaitant 65 mln. t pagrindinėse grūdų eksportuotojose (Argentinoje, Australijoje, Kanadoje, ES, Kazachstane, Rusijoje, Ukrainoje, JAV).

ŽŪIKVC informacija