Lietuva prašys skirti papildomą paramą iš ES biudžeto šalies pieno gamintojams

2015 m. kovo 16 d. Briuselyje vyksta Žemės ūkio ir žuvininkystės tarybos posėdis, kuriame vienas iš svarbiausių svarstomų klausimų yra „Pieno sektorius: rinkos padėtis, tendencijos ir ES priemonės“. Šiame posėdyje dalyvauja Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministrė Virginija Baltraitienė.

2014 metais pieno sektoriaus situacija buvo ne kartą aktyviai aptarta Specialiojo žemės ūkio komiteto ir Tarybos posėdžių metu, ieškant sprendimų, kaip ją pagerinti. Situacija Lietuvos pieno sektoriuje toliau išlieka įtempta. Vidutinė pieno supirkimo kaina Lietuvoje apie 22 euro centus už kilogramą pieno – viena iš mažiausių Europos Sąjungoje, kai tuo tarpu ES vidurkis sudaro apie 32 euro centus už litrą pieno. Kai kuriems šalies pieno ūkiams supirkimo kaina yra sumažinta net iki 12–15 euro centų už kilogramą pieno.

Pieno gamintojams, patyrusiems nuostolių dėl Rusijos pieno gaminių importo embargo, Europos Komisijos sprendimu jau yra skirta parama. Deja, ji yra nepakankama stabilizuoti pieno gamintojų padėtį. Žemos pieno supirkimo kainos nepadengia pieno gamybos kaštų ir veda prie Lietuvos pieno sektoriaus nykimo. Per metus ūkių, laikančių karves, sumažėjo 6,7 proc. Dalis ūkių atsidūrė ypač nepalankioje situacijoje, nes turi įsipareigojimų bankams ir neišgali jų vykdyti. Žemės ūkio ministrė pabrėžė, kad Lietuva prašys Europos Komisijos skirti papildomą paramą iš ES biudžeto šalies pieno gamintojams paremti.

Žemės ūkio ministerijos informacija