Lietuvos užsienio prekyba mediena ir medienos gaminiais 2014 m.

Per 2014 metus Lietuvos užsienio prekybos mediena, popieriumi ir jų gaminiais bei baldais apyvarta sudarė 3668 mln. EUR. Lyginant su 2014 metais ji išaugo 13%. Eksportuojamos produkcijos vertė buvo beveik du kartus didesnė nei importuojamos. Teigiamas prekybos saldo per metus išaugo nuo 1335 mln. EUR iki 1386 mln. EUR.

Medienos, popieriaus ir jų gaminių bei baldų eksportas išaugo 10% iki 2527 mln. EUR. Kadangi bendras eksportas mažėjo, medienos ir medienos gaminių dalis eksporte per metus padidėjo nuo 9,3% iki 10,4%.

Didžiausią įtaką medienos, popieriaus ir jo gaminių bei baldų eksporto augimui darė baldai. Per metus jų vertė išaugo 14%. Baldai sudarė daugiau nei pusę eksporto. Kitų produktų be baldų eksportas išaugo tik 6%. Dailidžių ir stalių gaminių eksportas išaugo 16% (jų dalis bendrame šakos eksporte padidėjo iki 9%). Penktadaliu išaugo ir eksportuojamos pjautinės medienos ir medinių statinių eksportas (dalis bendrame eksporte sudarė atitinkamai 6% ir 4%). Popieriaus ir jo gaminių eksportas išaugo 3% (jų dalis eksporte sudarė 12%). Eksportuojamos apvaliosios medienos kiekis sumažėjo 6%, o vertė 3%. 2014 m. sumažėjo ir lukšto bei iš medienos gaminamų plokščių eksportas. Drožlių plokštės eksportas sumažėjo net per pusę.

2014 m. medienos, popieriaus ir jų gaminių bei baldų eksportas į Vokietiją išaugo 6% iki 313 mln. EUR. Vokietijai teko 12% bendro šios šakos eksporto (2013 m. – 13%). Didžiausią dalį eksporte į Vokietiją užėmė baldai – 55%. Jų pardavimai šioje rinkoje išaugo 10%. Medienos ir medienos pramonės produkcijos į Švediją išvežta už 284 mln. EUR, t.y. 15% didesnę sumą nei 2013 m. Švedijai tenkanti eksporto dalis per metus nepasikeitė ir siekė 11%. Eksporte į Švediją itin didelę dalį (83%) sudarė baldai. Baldų eksportas augo 16%. Švedijos rinkoje parduota apvaliosios medienos vertė per metus sumažėjo 5%.

Eksportas į Rusiją, pagrindinę eksporto rinką 2013 m., sumažėjo 13% iki 268 mln. EUR. Rusijai teko 11% šios šakos eksporto. Eksportas į Norvegiją augo 15%. Eksportuotos produkcijos vertė išaugo iki 212 mln. EUR. Beveik pusę (46%) eksporto sudarė baldai. Jų eksportas į Norvegiją padidėjo 13%. Norvegija ir toliau išliko pagrindine medinių statinių eksporto rinka – jų pardavimai šioje rinkoje per metus išaugo 23%.

Iš pagrindinių rinkų, sparčiausiai 2014 m. eksportas padidėjo į Jungtinę Karalystę – 33%. Čia padidėjo visų pagrindinių prekių pardavimai, o bendra prekių vertė siekė 158 mln. EUR. Eksporte į šią šalį dominavo baldai – 69% eksporto vertės. Jų pardavimai per metus padidėjo 28%. Pjautinės medienos pardavimai išaugo beveik du kartus.

Medienos ir medienos gaminių į Lenkiją eksportuota už 143 mln. EUR, arba 21% didesnę sumą nei 2013 m. Pagrindine eksportuojama preke buvo baldai, nors jų dalis bendrame šakos eksporte – 38%, lyginant su kitomis valstybėmis, buvo palyginti nedidelė. Popieriaus ir jo gaminių eksportas padidėjo pusantro karto. Lenkijos rinkoje parduotos apvaliosios medienos vertė išaugo 21%.

Medienos ir popieriaus gaminių bei baldų importas išaugo 19% iki 1141 mln. EUR. Per metus medienos, popieriaus ir jų gaminių bei baldų dalis bendrame importe nuo 3,7% padidėjo iki 4,3%.

Didžiausią įtaką spartėjančiam importo augimui turėjo 52% padidėjęs baldų bei 31% pjautinės medienos importas. Pakankamai sparčiai augo ir kitų gaminių: lukšto, faneros bei plaušų plokštės importas, tačiau jų dalis importe yra palyginti nedidelė. Popieriaus ir jo gaminių, pagrindinės importuojamos prekės, vertė išaugo 5%. Drožlių plokštės importas taip pat augo gana lėtai 8%.

2014 m. daugiausia medienos, popieriaus ir jų gaminių, bei baldų įvežta iš Lenkijos, bendra šios produkcijos vertė siekė 232 mln. EUR. Importas per metus padidėjo 19%. Pagrindine preke buvo popierius ir jo gaminiai, kurių įvežta už 11% didesnę sumą nei 2013 m. Baldų importas tarp importuojamų prekių didėjo sparčiausiai – 48%, o jų dalis importe siekė 23%. Penktadaliu išaugo ir importuojamos plaušų plokštės vertė.

Iš Vokietijos įvairių prekių įvežta už 125 mln. EUR, arba už 21% didesnę sumą nei 2013 m. Labiausiai prie tokio spartaus didėjimo prisidėjo pusantro karto išaugęs baldų importas – baldai sudarė 23% bendrame šios šakos gaminių importe. Importas iš Latvijos išaugo iki 123 mln. EUR, t. y. 16%. Importuoto popieriaus ir jo gaminių vertė padidėjo 19%, o jų dalis importe siekė 27%. Importas iš Švedijos padidėjo tiktai 2%. Iš jos prekių įvežta už 105 mln. EUR. Importas iš Italijos padidėjo 45%,  bendra prekių vertė siekė 91 mln. EUR. Baldų importas išaugo daugiau nei du kartus. Importas iš Baltarusijos 2014 m. didėjo sparčiausiai 50%, bendra prekių vertė siekė 66 mln. EUR. Pagrindine įvežama preke buvo pjautinė mediena (importas išaugo 76%).

LMSA informacija