Mokamos paramos lėšos pagal KPP priemones susijusias su plotu

Paramos gavėjams pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos (KPP) priemonę „Išmokos ūkininkams vietovėse, kuriose yra kliūčių, išskyrus kalnuotas vietoves“ Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) iki kovo vidurio jau išmokėjo daugiau kaip 35,2 mln. Eur (121,54 mln. Lt) paramos.

Pirmosios išmokos ūkininkaujančius nenašiose žemėse ūkininkus pasiekė 2015 m. vasario pabaigoje – 44 tūkst. paramos gavėjų buvo išmokėta apie 28 mln. Eur (96,68 mln. Lt).

Paramos lėšos toliau mokamos ir pagal kitas su plotu susijusias KPP priemones. Ūkininkams, 2014 m. pateikusiems paraiškas pagal priemonę „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“, iki kovo 13 d. išmokėta per 6,65 mln. Eur (22,96 mln. Lt)  paramos. Išmokų sulaukė 443 paramos gavėjai.

Numatoma, kad per likusias dvi kovo savaites pagal priemonę „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“ bus išmokėta 5 mln. Eur (17,26 mln. Lt), o pagal priemonę „Išmokos ūkininkams vietovėse, kuriose yra kliūčių, išskyrus kalnuotas vietoves“ – 4 mln. Eur (13,81 mln. Lt) paramos suma.

Paramos gavėjams, ūkininkaujantiems didelio nepalankumo vietovėse, už 1 ha deklaruoto žemės ūkio naudmenų ploto mokama 75,3 Eur (259,99 Lt), ūkininkaujantiems mažo nepalankumo vietovėse – 56,5 Eur (195,08 Lt).

NMA informacija