Nuo balandžio 1 d. renkamos paraiškos pagal priemonę „Žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemos“

Nuo 2015 m. balandžio 1 d. iki gruodžio 31 d. renkamos paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonę „Žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemos“. Pagal minėtąją priemonę 2014–2020 m. laikotarpiu numatyta skirti 4,225 mln. eurų paramos.

Pagal šią priemonę remiamos veiklos: kokybiškų žemės ūkio ir maisto produktų sertifikavimas ir kontrolė; įsitraukimo į kokybiškų žemės ūkio ir maisto produktų gamybą išlaidos; metiniai įnašai už dalyvavimą remiamoje kokybės sistemoje.

Parama teikiama pareiškėjams, pirmą kartą dalyvaujantiems vienoje iš kokybės sistemų, kaip antai, ekologiškų produktų gamybos, ES pripažintų produktų gamybos, nacionalinė maisto kokybės, t. y. išskirtinės kokybės žemės ūkio ir maisto produktų (IKP) gamybos, sistema.

Didžiausia galima viešosios paramos suma vienai žemės ūkio valdai per metus: ekologiškų produktų gamybos sistemos dalyviams – 2.998 Eur, ES pripažintų produktų gamybos sistemų dalyviams – 2.776 Eur, IKP gamybos sistemos dalyviams – 2.895 Eur. Parama teikiama ne ilgiau kaip penkerius metus.

Jei pareiškėjo ūkio ekonominis dydis, išreikštas produkcijos standartine verte, yra iki 8.000 Eur įskaitytinai – suteikiama 50 balų, jei didesnis kaip 8.000 Eur – 30 balų, jei pareiškėjas yra žemės ūkio kooperatyvo/asociacijos narys – 30 balų, jei pareiškėjas ne anksčiau kaip prieš 2 metus iki paramos paraiškos pateikimo dalyvavo mokymuose, susijusiuose su ekologiškų produktų, ES pripažintų produktų, IKP gamybos sistemų ar aplinkosaugos reikalavimų laikymusi – 20 balų. Privalomasis mažiausias atrankos balų skaičius – 50 balų. Jeigu vertinimo metu nustatoma, kad paramos paraiška nesurinko privalomojo mažiausio 50 balų skaičiaus, ji yra atmetama.

Žemės ūkio ministerijos informacija