Pagal priemonę „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ numatyta remti 11 veiklų

Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonėje „Agrarinė  aplinkosauga ir klimatas“ numatyta 11 veiklų, kurių įgyvendinimas prisidės prie biologinės įvairovės atkūrimo, išsaugojimo ir didinimo, vandens taršos iš žemės ūkio šaltinių mažinimo, dirvožemio apsaugos, specifinių teritorijų tvarkymo užtikrinimo, aplinkai draugiško ūkininkavimo.

Pagal priemonę „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ remiamos veiklos:  „Ekstensyvus pievų tvarkymas ganant gyvulius“– 101 Eur/ha;  „Specifinių pievų tvarkymas“ – 69 Eur/ha; „Ekstensyvus šlapynių tvarkymas“ – 208 Eur/ha;  „Nykstančios meldinių nendrinukių populiacijos buveinių saugojimas natūraliose ir pusiau natūraliose pievose“ – 291 Eur/ha;  „Nykstančios meldinių nendrinukių populiacijos buveinių saugojimas šlapynėse“ – 160 Eur/ha; „Medingųjų augalų juostos ar laukai ariamojoje žemėje“ – 68 Eur/ha; „Vandens telkinių apsauga nuo taršos ir dirvos erozijos ariamojoje žemėje“ – 221 Eur/ha; „Melioracijos griovių šlaitų priežiūra“ išvežant nušienautą žolę – 155 Eur/ha; nušienautą susmulkintą žolę paskleidžiant ant melioracijos griovio šlaito – 141 Eur/ha; „Rizikos“ vandens telkinių būklės gerinimas“ – 232 Eur/ha; „Tausojanti aplinką vaisių ir daržovių auginimo sistema“ daržovėms ir bulvėms – 318 Eur/ha; vaisiams ir uogoms – 336 Eur/ha. Didžiausias bendras plotas pagal veiklą, už kurį mokama išmoka 100 ha. „Dirvožemio apsauga“ už ankštinių augalų arba daugiamečių žolių auginimą – 45 Eur/ha.

Bendras tinkamas paramai žemės ūkio naudmenų ir kitas plotas, už kurį mokama kompensacinė išmoka pagal atitinkamas veiklas, yra ne mažesnis kaip 1 ha žemės ūkio naudmenų. Paramos gavėjas privalo prisiimti ir laikytis įsipareigojimų pagal atitinkamas priemonės veiklas 5,6 arba 7 metus.

Pareiškėjas tame pačiame pagal veiklą deklaruotame plote negalės vykdyti daugiau nei vienos iš priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ veiklų, taip pat tuose pačiuose plotuose negalės būti vykdomos priemonės „Ekologinis ūkininkavimas“ veiklos.

Atkreipiame dėmesį, kad pareiškėjai, deklaruodami tuos pačius plotus, kuriuos įsipareigojo tvarkyti pagal priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ veiklas, gali dalyvauti ir Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonėse „Su NATURA 2000 ir vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos“ ir „Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitokių specifinių kliūčių“.

 Žemės ūkio ministerijos informacija