BAVI web_papildomi-01_r2_c6

Užsienio šalių vyriausybių konsultavimas

Baltijos agroverslo institutas konsultuoja Ukrainos, Moldovos, Kazachstano, Tadžikistano, Afganistano valstybines institucijas žemės ūkio, maisto saugos ir saugumo, veterinarinės sanitarijos klausimais, teikia minėtas sritis apibrėžiančių nacionalinių ir tarptautinių teisės aktų analizes.

Baltijos agroverslo institutas konsultuoja Ukrainos, Moldovos, Kazachstano, Tadžikistano, Afganistano valstybines institucijas žemės ūkio, maisto saugos ir saugumo, veterinarinės sanitarijos klausimais, teikia minėtas sritis apibrėžiančių nacionalinių ir tarptautinių teisės aktų analizes.