BAVI web_papildomi-01_r7_c2

Viešinimas ir mokymas

Baltijos agroverslo institutas vykdo projektų viešinimo veiklą, taip pat organizuoja mokymus, informacinius ir akademinius seminarus bei konferencijas Lietuvos ir kitų valstybių viešosioms institucijoms, ūkio subjektams, nevyriausybinėms ir akademinėms organizacijoms agrariniais, maisto saugos ir saugumo, veterinarijos, aplinkos apsaugos, energetikos, taip pat ES bei kitų tarptautinių fondų finansinės paramos minėtiems sektoriams klausimais.

Įgyvendinti viešinimo bei mokymo projektai:

BAVI web_papildomi-01_r7_c2 Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai projektai, 2014 m.

Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai projektai, 2013 m.

Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai projektai2011-2012 m.

Seminaras „Lietuviškų maisto produktų eksportas į JAV. Iššūkiai ir galimybės“, Tarptautinė paroda Agrobalt 2012 m.

Tarptautinės energetikos ekonomikos asociacijos eksprezidento prof. Einar Hope (Norvegija) paskaitos verslo ir visuomenės atstovams – „Ryšys tarp tradicinės ir žaliosios energetikos ir jos perspektyvos“ ir VU Tarptautinių santykių ir politiko mokslų instituto studentams -”Žalioji energetika, jos plėtra ir konkurencingumas”, 2012 m.

Seminarai ir mokymai VVG (vietos veiklos grupės) nariams ir kaimo bendruomenėms aktualiais įgyvendinamų strategijų ir projektų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programos priemones klausimais, 2010 m.

Seminarų ciklas „Kaimo plėtra – kokybiško gyvenimo garantas“ – informacinio – mokomojo pobūdžio renginiai ūkininkams, argroverslo, vyriausybinių institucijų atstovams, BAVI partneris – „Strateginių komunikacijų centras, 2008-2009 m.

„Kaimo plėtros planas. Atgimstančio kaimo ženklai“ – seminarai ES paramos klausimais ūkininkams, argroverslo, vyriausybinių institucijų atstovams, 2006 m.