Ūkių skaičius Lietuvoje per trejus metus sumažėjo 14 procentų

Per trejus metus nuo 2010 metų visuotinio žemės ūkio surašymo Lietuvoje ūkių skaičius suma­žėjo 14 procentų, o per dešimtmetį – 37 procentais. Naudojamų žemės ūkio naudmenų plotas per dešimt metų padidėjo 15 procentų, skelbia Lietuvos statistikos departamentas.

2013 m. birželio 1 d. (išankstiniais duomenimis) Lietuvoje veikė 171,8 tūkst. ūkių, žemės valdoje turėjusių vieną ir daugiau hektarų naudojamų žemės ūkio naudmenų arba turėjusių mažiau kaip vieną hektarą žemės ūkio naudmenų. Šie ūkiai valdė 3 125,3 tūkst. ha žemės (2 861,2 tūkst. ha sudarė naudojamos žemės ūkio naudmenos). 2013 metais, palyginti su 2010 metais, naudojamų žemės ūkio naudmenų plotas padidėjo 4 procentais.

Per paskutinius trejus metus labiausiai sumažėjo ūkių, turinčių iki 2 ha ir 2−5 ha naudojamų žemės ūkio naudmenų, palyginti su 2010 m. – atitinkamai 25 ir 21 proc.). Didelių ūkių, turinčių daugiau kaip 100 ha žemės ūkio naudmenų, 2013 m. buvo 4,7 tūkst. – 3 proc. visų ūkių, tačiau valdė net 47 proc. naudojamų žemės ūkio naudmenų. Palyginimui – 2010 m. tokių ūkių buvo 3,8 tūkst. – 2 proc. visų ūkių ir valdė 42 proc. naudojamų žemės ūkio naudmenų.

Vidutinis ūkio dydis pagal žemės ūkio naudmenų plotą padidėjo nuo 13,8 ha 2010 metais iki 16,8 ha 2013 metais.

Per paskutinius trejus metus padidėjo plotai: javų (17 proc.), cukrinių runkelių (16 proc.), vienmečių ir daugiamečių žolių (5 proc.), rapsų (2 proc.). Palyginti su 2010 metais, išaugo javų lyginamoji dalis pasėlių struktūroje – 2010 metais javų plotas sudarė 52 proc. visų pasėlių, o 2013 metais – 56 proc.

2013 metais, palyginti su 2010 metais, ūkiuose, turinčiuose vieną ir daugiau hektarų naudojamų žemės ūkio naudmenų, buvo laikoma 3 proc. mažiau galvijų, 11 – kiaulių, 9 – ožkų, 2 proc. mažiau paukščių. Tačiau 2013 metais šiuose ūkiuose užfiksuotas 71 proc. didesnis avių skaičius.

Išankstiniais duomenimis, 2013 metais ūkiai užsiėmė ir kitomis, ne žemės ūkio, veiklomis: kaimo turizmu (402 ūkiai), miškininkyste (326 ūkiai), produktų perdirbimu (177 ūkiai), medienos dirbinių gamyba (104 ūkiai), amatais (107 ūkiai), akvakultūra (24 ūkiai).

Lietuvos statistikos departamento informacija