Vaizdinė mokomoji informacija privačių miškų savininkams

Aplinkos ministerija paskelbė mokomąją informaciją praktiniais miškininkavimo privačiuose miškuose klausimais, kaip pavyzdžiui: miško sodinimas, jaunuolynų ugdymas, retinimo, einamieji kirtimai ir pan.

Miško atkūrimas – svarbiausias darbas miške

Miško atkūrimas – svarbiausias darbas miške, apie kurį galvoti svarbu dar prieš kertant mišką. Jo tvarką dažniausiai diktuoja tradicija: koks miškas užaugo ir sulaukė brandos, tokį geriausia toje vietoje ir atkurti. Kaip atkurti ar įveisti vertingą mišką – žiūrėkite vaizdo reportaže.

Retinimo ir einamieji kirtimai svarbūs formuojant vertingą mišką

Retinimo ir einamieji kirtimai labai svarbūs siekiant, kad brandos sulauktų ūkine ir gamtine prasme vertingas miškas. Kada ir kaip šiuos darbus miške atlikti teisingai – žiūrėkite vaizdo reportaže.

Miško derlių nuimti reikia atsakingai

Miško derlius subręsta tik kartą per šimtmetį, todėl medienos paėmimas iš miško – labai atsakingas darbas. Mediena sudaro tik dalį miško vertės, todėl ją reikia paimti taip, kad nekiltų pavojaus miško ekosistemai, būtų užtikrinamos miško aplinkosauginės ir rekreacinės funkcijos.

Sodindami mišką prisiimame atsakomybę šimtmečiui

Daugiausia miško sodmenų išauginama urėdijų medelynuose. Prityrusi specialistų akis įvertina sodmenų gyvybingumą bei kitus kokybės kriterijus ir atrenka, kuriems daigeliams lemta virsti medžiais. Kaip tinkamai sodinti naujus medynus – žiūrėkite vaizdo reportaže.

Jaunuolynų ugdymas padeda išauginti vertingą medyną

Iki 20 metų bet kokios rūšinės sudėties medynuose atliekami jaunuolynų ugdymo kirtimai. Šiais kirtimais mišrūs medynai formuojami šalinant stelbiančius nepagrindinių rūšių medžius bei krūmus ir sudarant optimalias augimo sąlygas pagrindinių rūšių medžiams. Grynuose medynuose siekiama sumažinti jų tankumą ir taip susilpninti medelių konkurenciją, didinti medynų atsparumą nepalankiems aplinkos veiksniams. Kaip teisingai ugdyti jaunuolynus – žiūrėkite vaizdo reportaže.

Gaisras – didžiausias pavojus medžiams

Gaisras – didžiausias pavojus medžiams, savo kelyje naikinantis ir brandžius šimtamečius medynus, ir liaunus jaunuolynus, ir visą jų pavėsyje prieglobstį radusią gyvybę. Kad gaisrai įsipliekstų kuo rečiau, o kilę būtų pastebėti nedelsiant ir užgesinti nespėję išplisti, mūsų šalyje taikoma vientisa valstybinė priešgaisrinių priemonių sistema. Siekiant išvengti gaisrų, labai svarbu, kad būtų laikomasi miško priešgaisrinės apsaugos taisyklių bendrųjų reikalavimų. Miškų sergėjimo nuo ugnies patirtimi dalijasi vienų degiausių Lietuvoje – Druskininkų miškų – specialistai.

Sanitarinė miško apsauga padeda išvengti nuostolių

Kol iš mažučio daigelio užauga galingas medis, jam tenka įveikti daug pavojų. Maistingos žievės, sultingų lapų ar medienos paskanauti nori įvairūs miško gyventojai, o ką jau bekalbėti apie ligas, kurios tik ir tyko aplaidaus savininko klaidos prižiūrint mišką. Esminė taisyklė – labai rūpestingai atlikti miško priežiūros darbus: nuo sodinimo iki kirtavietės sutvarkymo.

Neplynieji miško kirtimai – nauda savininkui ir gamtai

Natūraliai gamtoje miškas nepatiria tokio stipraus sukrėtimo, koks jam sukeliamas atliekant plynus kirtimus. Miško aplinkosauginės, rekreacinės funkcijos bei biologinės įvairovės apsauga kur kas geriau užtikrinama medieną iš miško paimant pagrindiniais neplynaisiais – atvejiniais arba atrankiniais – kirtimais. Atliekant neplynuosius kirtimus, neskubama iškirsti gražiausius (tuo pačiu ir vertingiausius) medžius, pastarieji paliekami, kad iš jų atsikurtų kuo geresnis medynas.

Ateities mišką lemia želdinių priežiūra

Medžiui kaip ir žmogui labai svarbi ankstyvoji patirtis. Koks medis išaugs, labai priklauso nuo jo priežiūros pirmaisiais augimo metais.

Miškas laukia atsakingų svečių

Miškas ir jo šeimininkai laukia svečių, neramu jiems tik dėl vieno: ar nesukelsite pavojaus miškui ir jo gyventojams. Jei tik elgiamės atsakingai, miško gėrybių galime semti pilnomis saujomis. Su pavydu tai stebi ne vienos užsienio šalies gyventojai, kurių šalyse lankymasis miške ir gėrybių rinkimas griežtai reglamentuotas. Pripratę prie nevaržomos laisvės miške, neretai įsisiautėjame ir pamirštame, kad laužą galima kurti tik specialiai įrengtoje laužavietėje, prakurų galima pasirinkti tik nuo žemės, o ne laužyti aplink augančius medelius, na o susirinkti po savęs šiukšles taip pat – kiekvieno mūsų garbės reikalas. Ekstremalių pramogų mėgėjai kartais nepasikuklina paversti miško takelių ralio trasa ar hipodromu.

Aplinkos ministerijos, LMSA informacija