Žemės ūkio veiklos valdymo reikalavimų pakeitimai

2015 metais įsigaliojo Žemės ūkio veiklos valdymo reikalavimų ir trąšų bei augalų apsaugos produktų naudojimo reikalavimų aprašo pakeitimai, praneša Nacionalinė mokėjimo agentūra. Jie svarbūs pareiškėjams, gaunantiems tiesioginių išmokų bei paramą pagal su plotu susijusias Kaimo plėtros programos priemones.

Vienas pakeitimas yra susijęs su augalų apsaugos produktų naudojimu. Visi šių produktų naudotojai (ir profesionalieji, ir neprofesionalieji) augalų apsaugos produktus privalo saugoti rakinamuose ir įspėjamaisiais pavojingumo ženklais paženklintuose pagalbinio ūkio paskirties pastatuose arba jų patalpose, arba atskiroje rakinamoje įspėjamaisiais pavojingumo ženklais paženklintoje dėžėje ar spintoje, esančioje tose patalpose. Profesionaliajam naudojimui skirtus augalų apsaugos produktus draudžiama laikyti toje pačioje patalpoje, kurioje laikomas maistas, vanduo, pašarai bei gyvūnai.
Valdymo reikalavimų apraše numatytas naujas reikalavimas, susijęs su neprofesionaliajam naudojimui skirtų augalų apsaugos produktų apskaitos žurnalo pildymu. Jei žemės ūkio valdoje yra naudojami neprofesionaliajam naudojimui skirti augalų apsaugos produktai, ne vėliau kaip per 36 val. nuo šių produktų panaudojimo tai reikia pažymėti apskaitos žurnale (šio žurnalo forma pateikta aprašo priede).

Siekiant apsaugoti aplinką nuo cheminės taršos, 2015 m. priimtas profesionaliajam naudojimui skirtų augalų apsaugos produktų laikymo reikalavimas. Pagalbinio ūkio paskirties pastatuose ar jų patalpose, kuriose saugomi šie produktai, turi būti talpyklos su smėliu, pjuvenomis ar durpėmis, skirtais išbarstytiems ar išpiltiems augalų apsaugos produktams sutvarkyti ir jiems nukenksminti.

Laikymo vietoje laikomų galvijų, avių, ožkų ir kiaulių banda turi būti teisės aktais nustatytais terminais įregistruota Ūkinių gyvūnų registre. Taip pat laikymo vietoje laikomos bandos galvijai, avys, ožkos ir kiaulės turi būti teisės aktų nustatytais terminais suženklinti (kiaulės ženklinamos tik perkeliant). 2014 m. rugsėjo mėn. šis reikalavimas buvo išskirtas į du atskirus reikalavimus, o tai reiškia, kad sankcijos už jų nesilaikymą taikomos atskirai.
Ūkinių gyvūnų laikytojai nuo 2014 metų rugsėjo mėn. privalo laikytis reikalavimų, taikomų galvijų, ožkų ir avių, jų spermos, embrionų ir kiaušialąsčių eksportui, importui ir tiekimui rinkai, kaip nustatyta Europos Bendrijos reglamente Nr. 999/2001 15.
Kaip laikomasi nurodytų reikalavimų, kontroliuoja Nacionalinė mokėjimo agentūra bei Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, todėl valdymo reikalavimų apraše numatyta ir žemės ūkio veiklos subjektų pareiga užtikrinti šių institucijų darbuotojams tinkamas sąlygas patikroms atlikti.
Su Žemės ūkio veiklos valdymo reikalavimų ir trąšų bei augalų apsaugos produktų naudojimo reikalavimų aprašu galima susipažinti >>> čia.
NMA informacija